DANH MỤC

MS01 Hành tinh

THÔNG TIN SẢN PHẨM

– Nguồn điện DC 12 và 24 V tốc độ đầu ra 9 đến 10 vòng/phút